NYHETER

Her er det plass for nyheter og stemmer av Røværsbu og Røværvenner.

Øy Søker Barn #2 har hatt besøk av TV Haugaland. Se og hør hva Jostein og Joke ha å sei :)