JOBB PÅ RØVÆR


Røværs beliggenhet og et rutetilbud tilpasset arbeidstidene gjør det fullt mulig å bo på Røvær og jobbe i byen. 

De fire største bedriftene på Røvær som står for arbeidsplasser er Røvær Kulturhotell, Røvær Skole, Alsaker Fjordbruk og Norled. 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/aabe16e8-6e86-4cbb-9285-a8612b4434a4?fbclid=IwAR2TEdpvfA0iFRqsMVeW57KNf30Fxct9natngLzIO3m1ezpEHodlryjkuBI